Vårt miljötänk

Västerots BMF är ett företag med fokus på miljöarbete. Vi arbetar systematiskt för att miljöfrågorna ska genomsyra hela organisationen och för att dessa ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet.

 

Vi strävar efter att ständigt förebygga och förbättra företagets totala miljöpåverkan genom att kontinuerligt inhämta kunskap i företaget.

Tack vare att vi har lastbilar, transportbilar, lastväxlare och kranbilar i eget regi, kan vi planera, effektivisera och samordna våra material- och maskintransporter till arbetsplatserna. Allt detta för att minska vår påverkan på miljön vid transporter.