Vår maskin- & fordonspark

Västerorts BMF är en komplett entreprenadföretag med alla olika typer av maskiner och fordon som behövs för att kunna utföra arbeten inom mark och anläggning. Samtliga grävmaskiner är utrustade med grip, rotortilt, skopor i olika dimensioner, asfaltsskärare, hydraulhammare, vibrationsplatta, bredbandsplog, tjälkrok m.m.
Vi har både hjul- och larvburna grävmaskiner i olika storlekar.

Vår konkurrenskraft grundar sig i att ständigt investera i ny teknik, utrustning och kunnande. Vi tänker på vår miljö och vår maskinpark uppfyller alla miljökrav.

Tack vare att vi har lastbilar, lastväxlare, kranbilar och transportbilar i eget regi kan vi hålla ned våra kostnader, vilket gör att vi kan hålla konkurrenskraftiga priser till våra kunder.