Referensobjekt

11
21
31
41
51
61
71
81
91

Bromstensplan | Torg

Ombyggnad av Bromstensplans torg | 2021

Vi är nu klara med ombyggnationen av torget vid Bromstensplan. Torget har fått nya stenlagda ytor, ny belysning, ny växtlighet och träd, nya sittplatser och har omvandlats till ett mer öppet och inbjudande torg.

t0011
t0021
t0031
t0041
t0051
t0061
t0071
t0091

Telefonfabriken | Telefonplan

Ombyggnation av torg | 2021

Ombyggnation etapp 1 av torg vid Telefonplan börjar närma sig sitt slut.
Vi har bytt och lagt ut 4800 m2 marksten. Vi har även försett torget med ett fördröjningsmagasin för dagvattenhantering samt raingarden med växter som kommer att planteras inom kort.

Vi håller just nu på med det sista och monterar belysning och nya brunnar samt lägger sista markstenen.

01
021
031
04
05

Kvarnbackaskolan | Akalla

Upprustning av skolgård | 2020

Upprustning av Kvarnbackaskolans skolgård, montering av nya sandlådor och lekutrustning samt upprustning av fotbollsplan och basketplan.

041
01
01-bankar
03
04
031
05
02-bankar
06
07
08
09
10
11

Sörklippan | Bromma

Innergård i Bromma | 2020

Renovering av innergård med nya asfaltsbeläggningar, stenläggningar, planteringar och utemöbler samt pergola.
Gården har också blivit om dränerad och fått nytt tätskikt på bjälklag

01
021
031
04
051
061
071
081
09
10
11

Sportfältet | Gärdet

Nyproduktion av lekpark | 2018

Nyproduktion av lekpark med belysning och tysk arkitektur i lummiga Gärdet.
med vattenlek och solsegel för dem små.
Fina grillytor med tillhörande altan och pergola för socialt umgänge.
Generösa sittytor och sittbänkar, måttanpassade planteringskärl i trä och rigerösa planteringsytor med
med tillhörande fruktträd för självplock.

011
021
031

Knutbyskolan | Rinkeby

Ombyggnad av skolgård | 2017

Ombyggnad och upprustning av Knutbyskolans skolgård i Rinkeby.
Renovering av befintliga bollplaner och asfaltsytor. Montering av ny
lek- och parkutrustning med klättervägg och ny konstgräsläggning och nya linjemålningar.
Nya träkonstruktioner som pergola på scen. Nya planteringsytor och planteringar av olika växter och träd med tillhörande planteringsräcken.

011
021
041
051
032

Kristofferskolan | Bromma

Nya betongtrappor med handledare och planteringsytor

012
022
033

Solhemsvägen | Spånga

Ombyggnad av entré trappa med robotgräsklippare garage.

borgen11
borgen21
bogen31
borgen41

Borgen - Stora Sköndal

Nyproducerad skolgård samt innegård
Grovplanering, murar, finplanering, stenläggningar, snickerarbeten, lekutrustning, plantering, asfaltering, smidesarbeten, stängselarbeten, konstgräsytor och gummiasfaltsytor.

Sporren - Saltsjöbaden

Tätning av valv
Återställning av murar, dränering, plantering, träd och grönytor.
Tätning av valv med asfaltsmatta.