Intervju med Borätt Forum

Möt Borätt Forums partner Västerorts BMF
I raden av presentationer av Borätt Forum

Möt Borätt Forums partner Västerorts BMF
I raden av presentationer av Borätt Forums partners har turen nu kommit till Västerorts BMF.
Västerorts BMF är specialister på mark och anläggningsarbeten och hjälper fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och även större organisationer så som Stockholmsstad och trafikkontoret med hela processen när det är dags att bygga om, bygga nytt eller renovera. Vi fick en pratstund med Simo Saareks vid Västerorts BMF där vi pratade om hur bostadsrättsföreningar bör tänka kring sin mark, dränering, sina lekplatser, grönområden och skyddsrum.
Att börja renovera sina fastigheter eller ytorna runt omkring är väldigt stora investeringar för en bostadsrättsförening, hur bör styrelsen tänka och agera kring detta?
?Det kan vara rätt komplicerat att köpa upp dessa tjänster och många bostadsrättsföreningar skulle behöva ta hjälp vid upphandlingen för att få ett bättre förfrågningsunderlag. Att jämföra offerter kan vara svårt och anbuden kan skilja sig åt väldigt mycket. Ibland så kommer våra kunder mitt i en pågående skada och då hade det varit betydligt enklare om man hade tagit in offerten i tid i stället?, berättar Simo Saareks.
?När det gäller äldre föreningar så drabbas de ofta av problem med fukt och vatten på grund av dålig dränering och tyvärr väntar många styrelser med att ta tag i problemen i tid. Det är mycket billigare att åtgärda dessa problem innan det har blivit en vattensamling i källaren och stora skador har uppstått?.
En stor kostnadspost för många föreningar är underhåll, hur bör man tänka kring detta?
?Allt måste underhållas och tiden sliter på allt och när styrelsen planerar skötseln av föreningen bör man alltid räkna på underhållskostnaden. Om man sparar för mycket på underhållet så får man till slut renovera, bygga om och bygga nytt och då väljer man ofta en billig lösning som inte kostar så mycket men har dyra underhållskostnader i stället?.
?Ett exempel är lekparker där man bygger snabbt och sparar pengar i byggskedet men får en väldigt dyr underhållskostnad. Man väljer tex att köpa sand som ska bytas ut varje år i stället för att ha konstgräs eller en matta som är underhållsfri. Här kan man spara pengar och få en mycket bättre produkt i slutändan. Detta gäller tyvärr även parker och andra öppna ytor runt många fastigheter. Man har inte förstått skötselbehovet och låter parken och ytorna förfalla för att sedan lägga dyra pengar på att göra om?.
Så vid en ombyggnation bör man tänka på att kostnaden för underhållet ska vara låg?
?Ja, precis, satsa i stället på att en arkitekt tar fram ett hållbart förslag och gör arbetet ordentligt från början med underhållsfria material som håller över tiden, så blir det bättre trivsel för de boende och lägre underhållskostnader?.
Har du några andra tips till våra läsare? Du nämnde att ni även jobbade med skyddsrum.
Ja, det gör vi. Se till att ni har koll på era skyddsrum om ni har några i föreningen, här är det många föreningar som sparar och inte underhåller som man ska. Många föreningar har heller inte följt reglerna för ombyggnation och här är det att lätt att fastna i kontroller när skyddsrummen besiktigas. Det är viktigt att man ska kunna öppna luckor och att all funktionalitet fungerar. Man ska även kunna ställa i ordning skyddsrummet för sitt ändamål inom två dygn. Vid ett nedslag på en besiktning kan föreningen få betala dyra pengar för att snabbt ställa allt till rätta igen, helt i onödan.