Projektet Telefonfabriken börjar lida mot sitt slut

Nu börjar jobbet på Telefonfabriken lida mot sitt slut för etapp 1.

Nu börjar jobbet på Telefonfabriken lida mot sitt slut för etapp 1.
Ombyggnation av torget vid Telefonplan där vi har bytt och lagt 4800 m2 marksten. Vi har även försett torget med ett fördröjningsmagasin för dagvattenhantering samt raingarden med växter som kommer att planteras inom kort.

Vi håller just nu på med det sista och monterar belysning och nya brunnar samt lägger sista stenen.