Anläggning

Allt inom mark, bl.a stenarbeten, dränering och schaktning.

Anläggning

Transport

Maskin-, grus- och jordtransporter. Kranlyft.

Transport

Skötsel

Gräsklippning och buskbeskärning.


Skötsel

Underhåll

Maskinsopning, snöröjning.


Underhåll