Referensobjekt

vattmyra11
vattmyra21
vattmyra31

Vattmyra äng

Nybyggnad av 18 kedjehus i hjärtat av stadsdelen Vattmyra i Järfälla.
Här grundlägger vi 18 st kedjehus med pålade grunder.

Bromma sjukhus

Ombyggnad av Skaftvägen
VA-Schakt med finplanering, oljeavskiljare, fördröjningsmagasin 160 m3 med flödesregulator, kantstensläggning 400 m, nya belysningsstolpar längst med hela Skaftvägen med tillhörande armaturer.
1 800 m2 asfaltering och 1 300 m2 stenläggning samt parkytor.

Vårvetet -Hagsätra

Nybyggnad av 17 kedjehus
Här har vi byggt grunder med tillhörande vatten, avlopp och el till 17 kedjehus.
Finplaneringsytorna så som stenläggningar, trädplantering, växtplantering, avverkning av skog, sprängningsarbeten, pålning, platsgjutna murar samt prefab.

Stocksund

Sprängning och grundläggningsarbeten samt VA.

Näsbyparkskolan - Täby

Ombyggnad av skolgård
Rivning av kulvert, grovplanering, murar, finplanering, stenläggningar, lekutrustning, plantering, asfaltering, smidesarbeten, konstgräsytor och gummiasfaltsytor.

borgen11
borgen21
bogen31
borgen41

Borgen - Stora Sköndal

Nyproducerad skolgård samt innegård
Grovplanering, murar, finplanering, stenläggningar, snickerarbeten, lekutrustning, plantering, asfaltering, smidesarbeten, stängselarbeten, konstgräsytor och gummiasfaltsytor.

Tyskaskolan - Stockholm City

Ombyggnad av valv/innegård
Tätskikt och markvärme, stenläggning, plantering, gjutning och putsningsarbeten.
Utmanande projekt pga svåråtkomlig arbetsplats.

Flottiljen - Barkarby

Radhuslängder med tryckplatta och prefab balkar
Finplanering, murar, plantering, parkeringsplatser, stenläggning, anläggning av gräsmatta och lekplats.

Sporren - Saltsjöbaden

Tätning av valv
Återställning av murar, dränering, plantering, träd och grönytor.
Tätning av valv med asfaltsmatta.

pool11
pool21
pool31

Pool

Lite bilder på utförda poolarbeten med allt från grävning till montering.