Utökning av vår lastbilsflotta

Banner till nyhet lastbilar

För att minska antal transporter och göra mindre miljöpåverkan har vi utökat vår lastbilsflotta med en lång vagn samt 3-axlad tippkärra

För att minska antal transporter och göra mindre miljöpåverkan har vi utökat vår lastbilsflotta med en lång vagn för att kunna transportera sammanlagt tre containrar. På detta vis kan vi få med oss olika typer av material till våra projekt med en transport.

Utöver det har vi även utökat flottan med en 3-axlad tippkärra till vår 4-axlade lastbil. Även detta för att kunna transportera mera material och minska på antal transporter.