Armeringsarbeten i full gång i Vattmyra

Armeringsarbeten är i full gång.

Armeringsarbeten är i full gång.
Dränering under grunder samt VA och dagvattensystemsarbeten pågår.
Gjutning av tre grunder påbörjas under nästa vecka